Insula Viridis

HET GROENE EILAND

We bestaan uit een kleine groep mensen [zoals de volgelingen te Saïs], die de noodzaak voelt om twee of drie intuïties van spirituele aard die onze huidige samenleving aanbelangt, met elkaar te delen. Sommigen waarvan de innerlijke ontwikkeling en de verkenning van diverse inwijdingswegen, zich willen richten tot diegenen die op zoek zijn naar een levendige spiritualiteit.

Zelfs al hebben ze de meeste uiteenlopende achergrond, toch hebben ze gemeenschappelijk diezelfde gerichtheid tot de geest waarvan ze een juiste hulp verwachten, ze hebben dezelfde spirituele referentiepunten ontleend aan de westerse christelijke traditie en aan de relaties die ze onderhouden met twee andere uit deze traditie, namelijk het soefisme en de kabbala.

INSULA VIRIDIS zou die plaats willen zijn waar zowel zij die zoeken als zij die ontdekken, minstens één maal per jaar hun ervaringen kunnen delen en hun vooruitgang op dit gebied kunnen onderzoeken. Zij zou ook een ontmoetingsplaats zijn tussen Oost en West, voornamelijk op het gebied van de spiritualiteit maar ook op het gebied van cultuur en religies.

INSULA VIRIDIS zou een levendig gemeenschapsoord zijn, waar eenieder zich vrij kan aansluiten ongeacht de religieuze groep waartoe hij behoort of zijn engagement in de wereld. Zij wil noch een geheim genootschap zijn en zelfs niet een gemeenschap voor ingewijden : door haar vrijheid van denken, heeft ze veel meer weg van de Eranos sessies, die gedurende meer dan 50 jaar die unieke ontmoetingsplaats waren, beschreven door de deskundige in de Iranese spiritualiteit, Henry Corbin.

Wat haar naam betreft, doet ze denken aan de stichting “das Grüne Eiland” van Strasbourg van Rulman Merswin, in de 14de eeuw, en vooral aan de figuur van “Gottes freund von Oberland”.

Naast de “Gottesfreund von Oberland” is haar beschermende genie de Duitse romantische dichter NOVALIS, waarvan Rudolf Steiner in zijn tijd beweerde dat hij ons kon dienen als ziener, als leidende ster. Vandaag zijn verschillende andere denkers ervan overtuigd dat zijn ster opnieuw opkomt aan de horizon van onze westerse samenleving om ons te leiden op “de mysterieuze weg naar het innerlijke” en ons wil verheffen tot hem.

Novalis, die de aardse verschijning heeft verlaten sinds meer dan tweehonderd jaar, bezielt nog steeds roepingen tot geestelijk leven, in het bijzonder bij jongere generaties, en deze realiteit moet de gesprekken en de uitwisselingen naar zijn leven en werk richten.

Nochtans, in dit oord van spirituele verkenningen, zal de trouw aan de figuur van de duitse romantische dichter, de meester die hij voor sommigen onder ons is geworden, geen afbreuk doen aan andere bronnen van westerse inspiratie, die alleen maar vragen om nieuw leven te worden ingeblazen, opnieuw te bloeien.

Dit is trouwens de essentiële intentie van de huidig te ontwikkelen stichting.

Insula viridis